zakladne-informacie

Slovenská republika

 
Slovensko je vnútrozemský štát ležiaci v centrálnej Európe. Slovensko susedí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. Najdlhšiu hranicu 678 km, má s Maďarskom, najkratšiu 92 km s Ukrajinou. Slovensko zaberá časť karpatského oblúka, na juh od Karpát leží Panónska panva, pozdĺž Dunaja sa rozprestiera Podunajská nížina, na východe krajiny sa rozprestiera Východoslovenská nížina. Najsevernejší bod Slovenska sa nachádza pri Babej hore na Orave, najjužnejší bod pri Patinciach pri Komárne, najzápadnejší pri Záhorskej Vsi a najvýchodnejší bod Slovenska sa nachádza pri Novej Sedlici. Od Záhorskej Vsi po Novú Sedlicu má Slovensko 428 km. Výškové rozpätie Slovenska je od 94 m n.m. v Klin e nad Bodrogom po 2655 m n.m. vysoký Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách.
Doteraz je na Slovensku objavených a registrovaných 1200 jaskýň, z ktorých 14 je prístupných pre verejnosť. Medzi najvýznamnejšie jaskyne patria: Jaskyňa Driny, Harmanecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Važecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa. Na Slovensku sa nachádza 9 národných parkov: Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Národný park Muránska planina, Národný park Poloniny, Národný park Veľká Fatra, Národný park Slovenský kras.
 
Základné informácie
Oficiálny názov: Slovenská republika
Hlavné mesto : Bratislava
Dátum vzniku: 1.1.1993
Populácia: 5 379 455
Rozloha: 49.035 km2
Hranice: s Maďarskou republikou - 679 km
Poľskou republikou - 597,5 km
Českou republikou - 265 km
Rakúskom - 127,2 km
Ukrajinou - 98 km
Počet obyvateľov: 5 379 455
Počet krajov: 8 (Bratislava | Trnava | Trenčín | Nitra | Žilina | Banská Bystrica | Prešov | Košice)
Počet okresov: 79
Geografia
Najzápadnejšia obec: Záhorská Ves (okres Malacky)
Najvýchodnejšia obec: Nová Sedlica (okres Snina)
Najjužnejšia obec: Patince (okres Komárno)
Najsevernejšia obec: Oravská Polhora (okres Námestovo)
Najvyšší vrch: Gerlachovský štít - 2 654 m n.m.
Najnižší bod: Klin nad Bodrogom (Východoslov. nížina) - 94 m n.m.
Najvyššia sopka: Poľana - 1 458 m n.m.
Najmladšia sopka: Putikov Vŕšok (Štiavnické vrchy) - asi 130 000 rokov
Najrozsiahlejšia nížina: Podunajská nížina - 10 000 km2
Najrozsiahlejšie pohorie: Ondavská vrchovina - 1 320 km2
Najdlhšia jaskyňa: Demänovský jaskynný systém (Nízke Tatry) - vyše 30km
Najhlbšia jaskyňa: Starý hrad (Nízke Tatry) - 432 m
Najdlhšia rieka: Váh - 406 km
Najvodnatejšia rieka: Dunaj - priemerný prietok 2 045 m3/s
Najvyšší vodopád: Kmeťov vodopád (Vysoké Tatry) - 80 m
Najväčšie jazero: Veľké Hincovo pleso (Vysoké Tatry) - 20,08ha.
Klimatické podmienky
Najteplejšia oblasť: Šťúrovo (Podunajská nížina) - priemer. ročná teplota 10,4 °C
Najchladnejšia oblasť: Lomnický štít (Vysoké Tatry) - priemer. ročná teplota -3,7 °C
Najvyššia nameraná teplota: Komárno (Podunajská nížina) - (5.VII.1950): 39,8 °C
Najnižšia nameraná teplota: Vigľaš - Pstruša (Zvolen. kotlina) - (1929): -41,0 °C
Maximálny náraz vetra: Skalnaté Pleso - (2.1.1949) 248 km/h
Najvyšší mesačný priemer teploty: Petržalka - (august 1992, Júl 1994) 26 °C
Najnižší mesačný priemer teploty: Lomnický štít - (február 1965) -18,1 °C
Najvyšší ročný priemer teploty: Petržalka - (1992,1994) 12 °C
Najnižší ročný priemer teploty: Lomnický štít - (1956) -5,6 °C
Najteplejšia oblasť: Južné svahy v okolí Štúrova
Najchladnejšia oblasť: Vrcholky Tatier
Najveternejšie miesto: Chopok
Najdaždivejšia oblasť: Zbojnícka chata
Najsuchšia oblasť: Okolie Galanty
Najvyšší denný úhrn zrážok: Salka pri Ipli
Najmenej slnečné miesto: Orava
Najslnečnejšie miesto: stred Podunajskej nížiny
Najdaždivejšia oblasť: Zbojnícka chata
Astronomický možný slnečný svit: Hurbanovo - 4474 hodín za rok
Priemerné ročné trvanie slnečného svitu: Chopok - 1279 hodín za rok

Facebook