Unesco

Na Slovensku je do zoznamu UNESCO zapísaných 7 pamiatok - 5 kultúrne a 2 prírodné. Prvé tri lokality na Slovensku v zozname svetového dedičstva - Banská Štiavnica, Spišský hrad a Vlkolínec boli zapísané v roku 1993. Štvrtou lokalitou je od roku 2000 historické jadro mesta Bardejov. Slovensko-maďarský projekt Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu bol prijati v roku 1995. Poslednou prírodnou pamiatkou zapísanou do zoznamu svetového dedičstva sú Bukovské pralesy vo Východných Karpatoch.

Kultúrne pamiatky:

Banská Štiavnica - královské mesto s okolím
Špišský hrad - s okolitými pamiatkami
Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry
Bardejov - historické jadro mesta

Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka - rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne, evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku, evanjelický artikulárny kostol v Hronseku, evanjelický artikulárny kostol v Leštinách, gréckokatolícky kostol sv. Mikuláša v Bodružali, gréckokatolícky kostol sv. Michala Archanjela v Ladomirovej a gréckokatolícky kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej.

Prírodné pamiatky:

Jaskyne Slovenského krasu rozšírenú o Dobšinskú ľadovú jaskyńu a Stratenú jaskyňu
Bukovské pralesy v Poloninách a v pohorí Vihorlat

Facebook