Senica

 Mesto Senica leží na západnom Slovensku na okraji výbežku Záhorskej nížiny a na úpätí Bielych Karpát. Mesto je sídlom okresu, ktorý je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja. Z hľadiska regionálnej samosprávy patrí rovnako do Trnavského vyššieho územnosprávneho celku.

Čítať ďalej: Senica

Prešov

Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti, ktoré mali dosah spočiatku len na okolité mestá a obce, neskôr na celý región. Vyplýva to z jeho geografickej polohy, keďže je postavené na križovatke bývalých významných obchodných ciest. Prešov, s počtom obyvateľov 91205 (stav ku 1.1.2005), je po Bratislave a po Košiciach tretím najväčším mestom Slovenska . Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku.  

Čítať ďalej: Prešov

Levoča

Levoča je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Levoča patrí svojimi historickými stavebnými pamiatkami k najvýznamnejším mestám na Slovensku. Na historickom námestí je viac ako 50 gotických, renesančných a ranobarokových patricijských domov s arkádovitými vnútornými dvormi. Levoča vznikla v polovici 13. storočia a postupne sa stala najvýznamnejším mestom spišského okolia.


 

Čítať ďalej: Levoča

Myjava

 

 

 Myjava sa nachádza v západnej časti Trenčianskeho kraja, 50 km od krajského mesta Trenčín s počtom približne 12 000 obyvateľov. Je charakteristická svojim kopaničiarskym nárečím, ktoré tak trochu pozabúda na mäkčene a ô. K charakteristikám Myjavy a vôbec celej kopaničiarskej oblasti patrí dominantné postavenie evanjelickej cirkvi.

Čítať ďalej: Myjava

Zvolen

Zvolen leží na juhu Zvolenskej kotliny, na sútoku riek Hron a Slatina. Prvá písomná zmienka o Zvolene pochádza z obdobia vlády Belu III. (1172-1196) V roku 1243 boli mestu Zvolen znovuudelené mestské práva. Je sídlom okresu, administratívnym a spoločenským centrom regiónu. Významný uzol cestnej a železničnej dopravy, s medzinárodným letiskom Sliač vo svojej blízkosti.

Čítať ďalej: Zvolen

Košice

Košice sú mesto na východe Slovenska. V košiciach žije vyše 235 000 obyvateľov a sú druhým najväčším mestom Slovenska po Bratislave. Košice sú centrom celého východného Slovenska a sídlom Košického kraja a regionálnej samosprávy. Sú významným centrom politického, kultúrneho a cirkevného života, sídlom metropolitu, viacerých univerzít, Ústavného súdu SR. Mesto hrá dôležitú rolu v dopravnom prepojení východ-západ, kde tvorí spojnicu medzi Západnou a Strednou Európou a Ukrajinou s Ruskom. Má medzinárodné letisko a spojenie s východnou Európou prostredníctvom širokorozchodnej trate.

Čítať ďalej: Košice

Banska Bystrica

Banská Bystrica je metropola stredného Slovenska, vzdialená asi 220 km od Bratislavy. Je krajským mesto banskobystrického kraja, žije v nej asi 85 000 obyvateľov. Prvá zmienka o Banskej Bystrici ako o slobodnom kráľovskom meste pochádza z roku 1255, keď jej dal vtedajší uhorský kráľ Béla IV. práva na ťažbu surovín a takisto mestské práva. Ťažilo sa železo, striebro a zlato. Týmto krokom chcel prilákať hlavne remeselníkov z Rímskej ríše. Do mesta sa tak koncom 13. storočia nasťahovali Nemci, vtedy sa tu používal názov Neusohl. Banská Bystrica sa vďaka prisťahovalcom rozvíjala. V roku 1494 tu vznikla spoločnosť Ungarischer Handel (Uhorský obchod), ktorá sa v 16. storočí stala jednou z najväčších ťažobných spoločností tej doby. Úspešný postup osmanských vojst uhorským územím donútil v roku 1589 mesto opevniť, vznikli kamenné hradby. Banská Bystrica bola ako centrum protestanstva v spore s Maďarmi a Turkami a tiež aj s Vatikánom. V roku 1620 tu bol zvolený protestantským uhorským kráľom vtedajší princ, Gabriel Betlen.

Čítať ďalej: Banska Bystrica

Nitra

Nitra sa nachádza v Nitrianskom kraji vzdialená asi 80 km severovýchodne od Bratislavy. Preteká ňou rovnomenná rieka a nad ňou sa zo severnej strany týči vrch Zobor. Spolu s Bratislavou je jedným z najstarších miest na Slovensku, prvé potvrdené historické zmienky sa datujú na začiatok 9. storočia. Nitra je mestom mimoriadneho historického významu. Počiatky jej osídlenia siahajú až do praveku, ako to dokumentujú početné archeologické nálezy na území mesta. Už pred 30 000 rokmi bola husto osídleným územím. Osady prvých roľníckych obyvateľov boli na území mesta už takmer pred 6 000 rokmi. Oblasť dnešnej Nitry bola významným strediskom Keltov, neskôr Germánov a nakoniec Slovanov. Bola sídlom prvých známych vládcov územia dnešného Slovenska - germánske kmene Kvádov a od 8. storočia do 1108 sídlo Nitrianskeho kniežatstva. V prvej tretine 9. storočia tu sídlilo knieža Pribina, mesto bolo vtedy jedným z centier Veľkej Moravy. V Nitre sa nachádza prvý známy kresťanský kostol strednej a východnej Európy, ktorý bol postavený v roku 828.

Čítať ďalej: Nitra

Poprad

Poprad je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Je najväčším mestom Spiša, tretím najväčším mestom východného Slovenska a desiatym najväčším mestom na Slovensku. Poprad je administratívnym, hospodárskym a kultútnym centrom regiónu pod Tatrami.

 

Čítať ďalej: Poprad

Facebook